ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟY Ν. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προσοχή : Ο παρών ιστοχώρος παρέχει μόνο γενικές πληροφορίες και σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν επίσημες νομικές συμβουλές ούτε να δημιουργήσουν σχέση δικηγόρου/πελάτη. Σχέση εντολέα-δικηγόρου ιδρύεται μόνο έπειτα από ρητή συμφωνία και όχι με την επίσκεψη της παρούσας ιστοσελίδας ή με την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στο Δικηγόρο. Ως εκ τούτου, η αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε δημιουργεί καμία σχέση τύπου πληρεξούσιος-πελάτης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελούν προσφορά νομικών συμβουλών ούτε πρόσκληση για παροχή νομικών συμβουλών μέσω του διαδικτύου.

Αποκλεισμός ευθύνης : Πέραν του επισταμένου ελέγχου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τον τύπο, το περιεχόμενο και το είδος της λειτουργίας των εξωτερικών ιστοσελίδων και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι οποίες παρέχονται μέσω των link της ιστοσελίδας του δικηγορικού μας γραφείου Γεώργιος Ν. Λαμπαδάκης. Για τον τύπο, το περιεχόμενο και το είδος της λειτουργίας των ιστοσελίδων που παρέχονται μέσω υπερσυνδέσεων (link), ευθύνονται αποκλειστικά οι εκάστοτε κάτοχοί τους. Επιπλέον δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για το περιεχόμενο πληροφοριών και δεδομένων που παρέχονται από τρίτους, ούτε ευθυνόμαστε για την ορθότητα ή πληρότητά τους.