ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟY Ν. ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις κυρίως :

 • Ποινικού Δικαίου
  (Ανάληψη παντός είδους υποθέσεων ποινικού Δικαίου και εκπροσώπηση σε όλα τα Δικαστήρια της Ελλάδας και σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα προσβολής της τιμής, εγκλήματα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, εγκλήματα προσβολής της ζωής, σωματικές βλάβες, ναρκωτικά, εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, εγκλήματα περί τύπου, ζητήματα εκδόσεως και ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, εγκλήματα λαθρεμπορίας και λαθρομετανάστευσης, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ιατρική ποινική ευθύνη, ηλεκτρονικά εγκλήματα, εγκλήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων, σύνταξη και υποβολή μηνύσεων κ.α.)
 • Αυτοκινητικών - Τροχαίων
 • Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών (Νόμος 3869/2010 "Κατσέλη", προστασία κύριας κατοικίας, Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο κλπ.)
 • Franchising
 • Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  (Προσβολή διοικητικών πράξεων περί προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος, παράσταση στην Επιτροπή Ποιότητας/Ζωής κ.α.)
 • Οικογενειακού Δικαίου
  (Διαζύγια συναινετικά ή κατ’ αντιδικία), επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, διατροφή, δικαστική συμπαράσταση, συμμετοχή στα αποκτήματα, υιοθεσίες, προσβολή πατρότητας κ.α.)
 • Αποζημιώσεων από αδικοπραξίες
 • Μισθώσεων
  (Εμπορικές μισθώσεις, μισθώσεις κατοικιών, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, καταγγελία συμβάσεων λόγω ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, δυστροπίας, διαταγή απόδοσης μισθίου κ.α.)
 • Κληρονομικού Δικαίου
  (Έκδοση κληρονομητηρίων, αγωγή περί κλήρου, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας, διαθήκες -κύρος και ερμηνεία διαθήκης-, δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς, αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς κ.α.)
 • Εμπραγμάτου Δικαίου
  (Εμπράγματες ασφάλειες, προσημειώσεις-υποθήκες, οριζόντιες ιδιοκτησίες, αγωγή διεκδικητική κυριότητας, διαφορές συνιδιοκτητών, αγωγές χρησικτησίας κ.α.)
 • Ακινήτων
  (μεταβιβάσεις ακινήτων - αγοραπωλησίες, κληρονομικά, γονικές παροχές, δωρεές ,έρευνα περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα ημεδαπών και αλλοδαπών (ομογενών), διεκδικήσεις, διανομές, εργολαβικές συμβάσεις, αντιπαροχές, προσημειώσεις υποθηκών και εξαλείψεις αυτών, Κτηματολόγιο - ακίνητα ή διά δικαστικής οδού αγωγή κλπ καταγραφή αυτών κ.α.)
 • Δασικών
 • Απαλλοτριώσεων
 • Δικαίου αξιογράφων
  (διαταγή πληρωμής, ακάλυπτη επιταγή, απλήρωτη συναλλαγματική, ανακοπή κλπ.)
 • Ασφαλιστικών μέτρων
 • Δικών περί την εκτέλεση
  (είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων, δικαστηριακή υποστήριξη δανειστών/οφειλετών)
 • Τραπεζικού Δικαίου
 • Συμβάσεων διαφόρων ειδών
 • Σωματείων
 • Ενστάσεων Α.Σ.Ε.Π.
 • Δικαίου αλλοδαπών
  (μόνο αιτήσεις ακύρωσης κατά απορριπτικών αποφάσεων για άδεια διαμονής)
 • Διαδικασίας εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων στην Ελλάδα
 • Επίσημες μεταφράσεις πτυχίων από/ και προς τη γερμανική και την αγγλική γλώσσα

Εργαζόμαστε στα ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά.